top of page

Outplacement

 

Hos Heimdal Management hjælper vi din opsagte medarbejder godt videre. Vi har stor erfaring med at gennemføre denne proces på en professionelt måde og at hjælpe den opsagte medarbejder videre, så din virksomhed kan bevare sit image og dermed fremstå ansvarlig for, at medarbejderen hurtigt kommer i arbejde igen.  

Hos langt de fleste personer er det at blive afskediget forbundet med en nederlagsfølelse og den forandringsproces, der følger, kan være svær at tackle. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kandidat og møder personen med en professionel rådgivning om det videre karriereforløb.

Hurtig genplacering er en fordel for både din virksomhed og den afskedigede medarbejder. 

bottom of page